Диди 94 ООД

За нас

Диди 94 ООД е създадена през 1994 година, в град Пловдив. Днес фирмата има богат опит в изграждането на отоплителни, вентилационни и климатични системи и в нея работи висококвалифициран персонал.

Фирмата извършва инженеринг на съвременни енергоефективни и енергоспестяващи системи за топлинен комфорт както за жилищни, така и за промишлени сгради. Фирмата може да проектира, изгражда и сервизира отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, осигуряващи топлинен комфорт на хората. Енергоизточници за тези инсталации може да са традиционните горива – въглища, дърва, дизелово гориво, природен газ, пропан-бутан, а също така и енерговъзобновяеми източници като: енергията на земята, подпочвените води, въздухът, биомасата – отпаден продукт от дървообработването и селското стопанство.

Фирмата също така може да изгради и енергоспестяващи слънчеви системи за битова гореща вода, и комбинирана с някои от нашите продукти може да допринесе за отоплението на вашия дом.

Нашата широка гама от висококачествени продукти е предназначена както за клиенти търсещи традиционни системи, така и за клиенти, които търсят екологични системи и такива, които използват възобновяеми енергийни източници.

 

Нашите Партньори

  • Climacom
  • Екотерм Порект
  • Herz
  • REECL
  • DAIKIN