Posted on Leave a comment

Термопомпа

Термопомпата е устройство използвано в бита за пренос на топлина от едно място на друго. По този начин тя може да бъде използвана както за отопление така и за охлаждане.

Принцип на действие Continue reading Термопомпа