Posted on Leave a comment

Важна информация за слънчеви инсталации

Последните години в България, подгряването на Битова Гореща Вода (БГВ) чрез слънчева енергия става все по-популярно. Но много често се допускат грешки, които ни струват скъпо за поправяне, а понякога дори не могат да бъдат поправени. Поради този факт винаги сме призовавали хората да се насочат към професионалисти за изграждане на слънчева инсталация.

  • Слънчев колектор – Много е важно този елемент от системата да бъде правилно избран и оразмерен. На пазара в момента има 2 основни типа слънчеви колектори. Вакумнотръбни и плоски. Имайте в предвид следното- за да не прегрява инсталацията, максималната производителност на колектора трябва да е равна на минималната консумация, или да е налице клапан за аварийно източване на бойлера. От 2016 година, на пазара има и колектори, които имат термична защита и при достигане на определена температура те започват да отразяват слънчевите лъчи, позволявайки преоразмеряване на колектора.
  •  Бойлер/Буфер – Понякога е даденост понякога не, изборът на бойлер или буфер също е ключов. Това е съдът, който складира топлината получена от слънцето. Тя може да се използва за БГВ, за подгряване на басейн/джакузи, дори и за подпомагане на отоплението.
  •  Помпена група – Помпената група е съвкупност от елементи (соларна помпа, дебитомер, кран за ограничаване на дебита, кранове за пълнене и превъртане на инсталацията, възвратен клапан, термометри, предпазен клапан, манометър и  др.), чрез които си гарантираме правилна работа на слънчевата инсталация, защото за да оползотворим максимално енергията  трябва да прекараме точно определен дебит през системата, при по-малко слънцегреене по-малък дебит, и съответно при по-голямо слънцегреене, дебитът също трябва да е по-голям.
  • Разширителен съд Това е още един ключов елемент. При загряване на флуида в инсталацията, той повишава налягането си. Правилно оразмерения разширителен съд ще поеме това разширение и ще предпази инсталацията от високо налягане. Ако този съд бъде преоразмерен ще платите повече пари за нищо, но ако се избере по-малък рискуваме отваряне на предпазният клапан и загуба на флуид. Това от своя страна води до допълнителни разходи.
  • Тръбна разводка– Това е тръбната система която свързва всички елементи от слънчевата инсталация,  препоръчително е тя да бъде изградена от медна или хром-никелова тръба, задължително е тръбата да бъде добре изолирана. монтирана по такъв начин, че въздухът да може да бъде лесно изкаран от системата. Тези тръби трябва да бъдат избрани в правилен размер. Ключовото тук е следното- колкото по-малко флуид имаме толкова, по-ефективна е системата. Колкото по-малки тръби имаме, толкова повече увеличаваме съпротивлението на тръбния път (ограничаваме дебитът). За това е необходимо хидравлично оразмеряване на системата за да се избегнат грешки.