Posted on Leave a comment

Отоплителна/Охладителна инсталация

Изграждане на Отоплителна/Охладителна инсталация

Първо е необходимо да имаме някаква концепция и ценови диапазон. Ценовия диапазон се разделя на две: инсталационна стойност и стойност за експлоатация. Обикновенно колкото по-висока е инсталационната стойност, толкова по-ниска е стойността за експлоатация.

Важно нещо при вземането на решението за видът на инсталацията е да си зададете въпроса, колко време бихте ползвали тази система. Защото в дългосрочен план при правилно оразмерена система и изградена система, първоначалната голяма инсталационна стойност , може да се изплати и то в пъти.

Но нека се насочим към основните стъпки:

За да може да се оразмери правилно една система са необходими горепосочените детайли за сградата. Те се изчисляват от проектант част ОВК. Това е сложен процес в който се взимат в предвид всички елементи на сградата и материалите, които ги съставят, изчислява се тяхната площ и географска посока. Изчислява се необходимостта от свеж въздух, набаза минимален въздухообмен, брой хора или технологичен процес. И се получава подробен анализ за всяко едно от помещенията в сградата.

Всякакъв друг вид изчисления от типа W за m2, W за m3  или каквито и да било друг вид изчисления , могат да бъдат използвани само и единствено като базов ориентир.

След като имаме информация за отоплителен и охладителен товар е време да се насочим към изборът на система. Те могат да покриват само отоплителен, само охладителен, както и отоплителния и охладителния товар на сградата.

Подово/Стенно/Таванно отопление и охлаждане –