Posted on Leave a comment

Термопомпа

Термопомпата е устройство използвано в бита за пренос на топлина от едно място на друго. По този начин тя може да бъде използвана както за отопление така и за охлаждане.

Принцип на действие Continue reading Термопомпа

Posted on Leave a comment

Отоплителна/Охладителна инсталация

Изграждане на Отоплителна/Охладителна инсталация

Първо е необходимо да имаме някаква концепция и ценови диапазон. Ценовия диапазон се разделя на две: инсталационна стойност и стойност за експлоатация. Обикновенно колкото по-висока е инсталационната стойност, толкова по-ниска е стойността за експлоатация.

Важно нещо при вземането на решението за видът на инсталацията е да си зададете въпроса, колко време бихте ползвали тази система. Защото в дългосрочен план при правилно оразмерена система и изградена система, първоначалната голяма инсталационна стойност , може да се изплати и то в пъти.

Но нека се насочим към основните стъпки:

За да може да се оразмери правилно една система са необходими горепосочените детайли за сградата. Те се изчисляват от проектант част ОВК. Това е сложен процес в който се взимат в предвид всички елементи на сградата и материалите, които ги съставят, изчислява се тяхната площ и географска посока. Изчислява се необходимостта от свеж въздух, набаза минимален въздухообмен, брой хора или технологичен процес. И се получава подробен анализ за всяко едно от помещенията в сградата.

Всякакъв друг вид изчисления от типа W за m2, W за m3  или каквито и да било друг вид изчисления , могат да бъдат използвани само и единствено като базов ориентир.

След като имаме информация за отоплителен и охладителен товар е време да се насочим към изборът на система. Те могат да покриват само отоплителен, само охладителен, както и отоплителния и охладителния товар на сградата.

Подово/Стенно/Таванно отопление и охлаждане – 

Posted on Leave a comment

Как да изберем правилното отопление за нашия дом?

Отоплението на дома заема около 40% от комуналните сметки и затова изборът на отоплителна система е едно от най-важните решения за всяко домакинство. В допълнение, добрата инсталация също е от огромно значение за бъдещите разходи за отопление. Някои възможности са по-скъпи в началото, но енергоефективността им намалява битовите сметки в дългосрочен план. Други, предлагат по-достъпни цени днес, но нямат същия ефект. В тази статия сме ви подготвили кратко описание на възможностите за отопление на Вашето домакинство.

1 Активно слънчево отопление

Слънчевото отопление е несъмнено най-ефективният и екологичен начин за отопление на домакинството. При този метод се използва механично или електрическо оборудване, което използва слънчевата енергия и елиминира нуждата от природен газ или електричество. Още полезна информация по темата може да откриете на https://www.didi94.eu/news/.

2 Газови нагреватели

Газовите нагреватели са предпочитан метод за отопление от малките домакинства, тъй като работят безопасно и ефективно. Важно при тях е да бъдат сервизирани на няколко години.  Съществуват два вида – вентилиран и невентилиран, които се различават по своята енергоефективност.

3 Системи с термопомпи

Системите с термопомпи използват възобновяеми източници като въздух или земята, за да произвеждат топлина. Предимство на тази инсталация е, че може да се ползва и за охлаждане през по-топлите месеци на годината. Този вариант е ефективен, екологичен и на достъпна цена.

4 Подово отопление

Този тип инсталация затопля равномерно цялото жилище, може да използва различни източници за отопление и изключва възможността от алергени и акари. Недостатък при подовото отопление е по-сложното му инсталиране и по-високата цена.

5 Хидравлично отопление

Подобно на слънчевото отопление, хидравличното отопление е изключително енергоефективно. Методът се препоръчва за отопление на къщи и въпреки че е по-скъп в началото, в дългосрочен план намалява сметките за ток, а поддръжка почти не се налага.

Posted on Leave a comment

Важна информация за слънчеви инсталации

Последните години в България, подгряването на Битова Гореща Вода (БГВ) чрез слънчева енергия става все по-популярно. Но много често се допускат грешки, които ни струват скъпо за поправяне, а понякога дори не могат да бъдат поправени. Поради този факт винаги сме призовавали хората да се насочат към професионалисти за изграждане на слънчева инсталация.

  • Слънчев колектор – Много е важно този елемент от системата да бъде правилно избран и оразмерен. На пазара в момента има 2 основни типа слънчеви колектори. Вакумнотръбни и плоски. Имайте в предвид следното- за да не прегрява инсталацията, максималната производителност на колектора трябва да е равна на минималната консумация, или да е налице клапан за аварийно източване на бойлера. От 2016 година, на пазара има и колектори, които имат термична защита и при достигане на определена температура те започват да отразяват слънчевите лъчи, позволявайки преоразмеряване на колектора.
  •  Бойлер/Буфер – Понякога е даденост понякога не, изборът на бойлер или буфер също е ключов. Това е съдът, който складира топлината получена от слънцето. Тя може да се използва за БГВ, за подгряване на басейн/джакузи, дори и за подпомагане на отоплението.
  •  Помпена група – Помпената група е съвкупност от елементи (соларна помпа, дебитомер, кран за ограничаване на дебита, кранове за пълнене и превъртане на инсталацията, възвратен клапан, термометри, предпазен клапан, манометър и  др.), чрез които си гарантираме правилна работа на слънчевата инсталация, защото за да оползотворим максимално енергията  трябва да прекараме точно определен дебит през системата, при по-малко слънцегреене по-малък дебит, и съответно при по-голямо слънцегреене, дебитът също трябва да е по-голям.
  • Разширителен съд Това е още един ключов елемент. При загряване на флуида в инсталацията, той повишава налягането си. Правилно оразмерения разширителен съд ще поеме това разширение и ще предпази инсталацията от високо налягане. Ако този съд бъде преоразмерен ще платите повече пари за нищо, но ако се избере по-малък рискуваме отваряне на предпазният клапан и загуба на флуид. Това от своя страна води до допълнителни разходи.
  • Тръбна разводка– Това е тръбната система която свързва всички елементи от слънчевата инсталация,  препоръчително е тя да бъде изградена от медна или хром-никелова тръба, задължително е тръбата да бъде добре изолирана. монтирана по такъв начин, че въздухът да може да бъде лесно изкаран от системата. Тези тръби трябва да бъдат избрани в правилен размер. Ключовото тук е следното- колкото по-малко флуид имаме толкова, по-ефективна е системата. Колкото по-малки тръби имаме, толкова повече увеличаваме съпротивлението на тръбния път (ограничаваме дебитът). За това е необходимо хидравлично оразмеряване на системата за да се избегнат грешки.